Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Siedziba: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA. ul. Powstańców Wielkopolskich 13A, 64-830 Margonin

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie;
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie
 3. Komenda Powiatowa Policji
 4. Zespół Opieki Zdrowotnej
 5. Sąd Rejonowy w Wągrowcu
 6. Pedagodzy ze szkół w Margoninie, Lipinach, Radwankach
 7. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Margoninie
 8. Komendant Straży Miejskiej w Margoninie

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zwołania grupy roboczej.

Problem występowania przemocy można również zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, lekarzowi 1-wszego kontaktu przedstawicielowi oświaty bądź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.


Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Margoninie ul. Powstańców Wielkopolskich 13A, 64-830 Margonin tel. 512 061 792
 2. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ul. Powstańców Wielkopolskich 13A, 64-830 Margonin, tel. 512 061 792
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4, 64-830 Margonin tel. (67) 2846-157, (67) 2846-200
 4. Komisariat Policji w Margoninie ul. Kościelna 14, 64-830 Margonin tel. (67) 2811-330

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy, możesz skorzystać z oferty pomocy następujących instytucji:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu)

- konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00, tel. 22 666 28 50,, środa w godz. 18.00-22.00 tel. 800 120 002

- porady e-mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype (także dla osób posługujących się językiem migowym) – poniedziałki w godz. 13.00-15.00 (pogotowie.niebieska.linia)

- strona internetowa: www.niebieskalinia.info

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ

- poradnia telefoniczna 22 668 70 00 dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00)

- adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- strona internetowa: www.niebieskalinia.pl

- Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123 czynny codziennie w godzinach 14.00 – 22.00

Centrum Praw Kobiet

- telefon zaufania 22 621 35 37,  600 070 717 czynny w godzinach 10.00 -16.00:

dyżur psychologa: od poniedziałku do piątku (oprócz czwartku)

dyżur prawny: czwartek 12.00- 18.00

- porady e-mailowe:

porady psychologiczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porady prawne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- strona internetowa: www.cpk.org.pl

Twój parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie

www.twojparasol.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile ul. Rydygiera 23

tel. 67 349 09 69, 67 349 09 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon alarmowy 112

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.

Tytuł Rozmiar Pobierz
pdf Informator 162.95 kb Pobierz Zobacz