• WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNORAZOWEGO WSPARCIA RZECZOWEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MARGONIN- gminne becikowe

  • WNIOSEK O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

  • WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

  • WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

  • WNIOSEK O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

  • WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY

  • WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

  • WNIOSEK O WYDANIE MARGONIŃSKIEJ KARTY SENIORA

  • DRUK ŻĄDANIA WYSTAWIENIA ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

  • WNIOSKI O DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY