Kolejne opaski bezpieczeństwa dla Margonińskich Seniorów

20221110_134823
20221110_134834
20221110_144029
Previous Next Play Pause
1 2 3

Kolejni Margonińscy seniorzy odebrali opaski bezpieczeństwa. Wyposażone są one m.in. w przycisk SOS, dzięki któremu jego właściciel w razie potrzeby, jednym dotknięciem palca połączy się z całodobowym centrum monitoringu.
W lipcu opaskę bezpieczeństwa odebrało 10 seniorów. Teraz trafiły one do kolejnych 22 osób. – Udało się i po raz drugi mogliśmy zakupić następną pulę tych urządzeń dla mieszkańców Gminy Margonin. Co istotne tak, jak poprzednio, mają one wykupioną kompletną usługę teleopieki ważną do końca tego roku. Oznacza to, że w razie zagrożenia, po wciśnięciu guzika alarmowego, senior będzie mógł połączyć się z dyspozytorem o każdej porze dnia i nocy, który zdecyduje o sposobie udzielenia pomocy.
Opaski bezpieczeństwa seniorzy otrzymali nieodpłatnie dzięki środkom z Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II „Opieka na odległość”.
Dzięki opasce senior będzie ciągle pod kontrolą operatora pomocy w centrum alarmowym, który będzie mógł podjąć natychmiastową reakcję na omdlenia, upadki, nieprawidłowe parametry życiowe, oraz alarm w momencie naciśnięcia przycisku SOS.
Oprócz wspomnianego już przycisku – sygnału SOS – wyposażona jest ona także m.in. w detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik zdjęcia z ręki. Monitoruje też podstawowe czynności życiowe, takie jak: puls i saturacja. Można więc na odległość sprawdzać stan samopoczucia osoby starszej, chorej, po zabiegu medycznym czy z niepełnosprawnością, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, przyczyni się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na realizację Programu ”Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.
Uroczystego wręczenia opasek dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Pan Janusz Piechocki wraz z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie Panią Agnieszką Nowak na spotkaniu, które odbyło się 10 listopada w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.

Szanowni Państwo!

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi możecie się Państwo spotkać na terenie Miasta Gminy Margonin.
Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy tj. sołectwo/miejscowość.
Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych.
Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere.
Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka, zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA GMINY MARGONIN

Miasto i Gmina Margonin przystąpiła do realizacji
Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
Moduł II „Opieka na odległość”

20220704_114430.jpg
20220704_110537.jpg
20220704_110558.jpg
20220704_110645.jpg
20220704_110750.jpg
20220704_114448.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6