Złóż wniosek o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 – dodatek gazowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Aktywny Samorząd 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2023 roku.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
– od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku
MODUŁ II
– od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
– od dnia 1 września 2023 roku do dnia 10 października 2023 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wniosek o dofinansowanie można składać:

  • w wersji elektronicznej przez dedykowaną do tego platformę internetową SOW- System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/
    Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
na Portalu Profilu Zaufanego,
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Kolejne opaski bezpieczeństwa dla Margonińskich Seniorów

20221110_134823
20221110_134834
20221110_144029
Previous Next Play Pause
1 2 3

Kolejni Margonińscy seniorzy odebrali opaski bezpieczeństwa. Wyposażone są one m.in. w przycisk SOS, dzięki któremu jego właściciel w razie potrzeby, jednym dotknięciem palca połączy się z całodobowym centrum monitoringu.
W lipcu opaskę bezpieczeństwa odebrało 10 seniorów. Teraz trafiły one do kolejnych 22 osób. – Udało się i po raz drugi mogliśmy zakupić następną pulę tych urządzeń dla mieszkańców Gminy Margonin. Co istotne tak, jak poprzednio, mają one wykupioną kompletną usługę teleopieki ważną do końca tego roku. Oznacza to, że w razie zagrożenia, po wciśnięciu guzika alarmowego, senior będzie mógł połączyć się z dyspozytorem o każdej porze dnia i nocy, który zdecyduje o sposobie udzielenia pomocy.
Opaski bezpieczeństwa seniorzy otrzymali nieodpłatnie dzięki środkom z Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II „Opieka na odległość”.
Dzięki opasce senior będzie ciągle pod kontrolą operatora pomocy w centrum alarmowym, który będzie mógł podjąć natychmiastową reakcję na omdlenia, upadki, nieprawidłowe parametry życiowe, oraz alarm w momencie naciśnięcia przycisku SOS.
Oprócz wspomnianego już przycisku – sygnału SOS – wyposażona jest ona także m.in. w detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik zdjęcia z ręki. Monitoruje też podstawowe czynności życiowe, takie jak: puls i saturacja. Można więc na odległość sprawdzać stan samopoczucia osoby starszej, chorej, po zabiegu medycznym czy z niepełnosprawnością, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, przyczyni się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na realizację Programu ”Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.
Uroczystego wręczenia opasek dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Pan Janusz Piechocki wraz z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie Panią Agnieszką Nowak na spotkaniu, które odbyło się 10 listopada w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.