Nabór uzupełniający

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ogłasza nabór uzupełniający w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Nabór uzupełniający od 22.06.2022 do 06.07.2022 do godz 15:00.

Decyduje kolejność zgłoszeń w ramach dostępnych środków.

Wnioski należy składać osobiście, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin (ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin).

Decyduje pieczątka z datą wpływu i godziną oraz prawidłowo skompletowana dokumentacja.

Do Oświadczenia Rodzica/Opiekuna Prawnego lub Dziecka Pełnoletniego należy dołączyć dowód potwierdzający fakt pracy w PGR: np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/wynagrodzeń.

Druki dostępne są w załącznikach.