Margonin, 24.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Margonin na lata 2019-2029”