MARGONIŃSKA KARTA SENIORA

OD STYCZNIA 2020 ROKU RUSZA MARGONIŃSKA KARTA SENIORA

Program Margonińska Karta Seniora skierowana jest dla osób, którzy ukończyli 60 rok życia, są mieszkańcami i  zameldowani na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Program jest elementem polityki senioralnej realizowanym przez gminę Margonin na rzecz osób starszych. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów z terenu gminy Margonin poprzez  stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg , zwolnień i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług.

 

Aby otrzymać  Margonińską Kartę Seniora należy złożyć wniosek o wydanie  Margonińskiej Karty Seniora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Jankowskiego 4 w Margoninie.

Wnioski  można składać od 7 stycznia 2020 roku.

Dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosku jest dowód osobisty osoby składającej wniosek.

Margonińska Karta Seniora wydawana jest na czas nieokreślony i oprócz informacji dotyczących Programu zawiera imię i nazwisko uczestnika Programu oraz indywidualny numer, wydawana jest  bezpłatnie do rąk wnioskodawcy.

LISTA PARTNERÓW MARGONIŃSKIEKJ KARTY SENIORA: 

  1. Mini Delikatesy „EWMAR” Ewa i Mariusz Jułga Rynek 10 64-830 Margonin
  2. Salon Fryzjerski „AS” Agnieszka Orwat Rynek 21 64-830 Margonin
  3. AGBUT- OBUWIE Agnieszka Wangrin Rynek 15 64-830 Margonin
  4. Sklep Wielobranżowy APE Marta Kończak Rynek 6 64-830 Margonin
  5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Powstańców Wielkopolskich 68 64-830 Margonin
  6. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” ul. Broniewskiego 1 64-830 Margonin
  7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 15 64-830 Margonin
  8. Justyna Skibińska Próchnowo 35 64-830 Margonin Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Partnerem Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje ofertę promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją  organizatorowi poprzez wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu. W deklaracji należy określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia dotyczącego partnerstwa w programie, przygotowanego na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu.

Wzór deklaracji przystąpienia do Programu oraz Porozumienia dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania ze  strony internetowej http://mgops.margonin.pl

Więcej informacji o programie MARGONIŃSKA KARTA SENIORA można uzyskać pod nr telefonu 67 2846-157, 67-2846-200