Program Margonińska Karta Seniora skierowana jest dla osób, którzy ukończyli 60 rok życia, są mieszkańcami i zameldowani na terenie Miasta i Gminy Margonin. 
Program jest elementem polityki senioralnej realizowanym przez gminę Margonin na rzecz osób starszych. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów z terenu gminy Margonin poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. 
Realizacja Programu odbywa się poprzez oferowanie przez partnerów Programu, świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż towarów, promocji cenowych osobom, którym organizator przyznał status uczestnika Programu. 
Organizator potwierdza uczestnictwo w Programie poprzez wydanie dokumentu (karty) o nazwie Margonińska Karta Seniora. 
Dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosku jest dowód osobisty osoby składającej wniosek. 
Margonińska Karta Seniora wydawana jest na czas nieokreślony i oprócz informacji dotyczących Programu zawiera imię i nazwisko uczestnika Programu oraz indywidualny numer, wydawana jest  bezpłatnie do rąk wnioskodawcy. 
Karta wraz z dokumentem tożsamości upoważnia uczestnika do korzystania z promocji wskazanych przez partnerów Programu. 

Partnerzy Programu 
Partnerem Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje ofertę promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją organizatorowi poprzez wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu. W deklaracji należy określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia dotyczącego partnerstwa w programie, przygotowanego na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. 

Jeśli chcesz zostać partnerem programu złóż deklarację przystąpienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie.

LISTA PARTNERÓW MARGONIŃSKIEKJ KARTY SENIORA 

1.      Mini Delikatesy „EWMAR” Ewa i Mariusz Jułga Rynek 10 64-830 Margonin 

2.      Salon Fryzjerski „AS” Agnieszka Orwat Rynek 21 64-830 Margonin 

3.      AGBUT- OBUWIE Agnieszka Wangrin Rynek 15 64-830 Margonin 

4.      Sklep Wielobranżowy APE Marta Kończak Rynek 6 64-830 Margonin 

5.      Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Powstańców Wielkopolskich 68 64-830 Margonin 

6.      Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” ul. Broniewskiego 1 64-830 Margonin 

7.      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 15 64-830 Margonin 

8.      Sklep Spożywczo-Przemysłowy Justyna Skibińska Próchnowo 35 64-830 Margonin 

9.      Sklep P.P.H.U WIKTORIA Aurelia Olejniczak ul. Rynek 14 64-830 Margonin

10.    Sklep internetowy "Szpulka" Grzegorz Białowąs ul. Szkolna 20, 49-120 Karczów- link do sklepu internetowego: https://posciel-szpulka.pl/ 

Program Margonińska Karta Seniora realizowany jest na podstawie Uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Margonińska Karta Seniora. 

Aby otrzymać Margonińską Kartę Seniora należy złożyć wniosek o wydanie Margonińskiej Karty Seniora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Jankowskiego 4 w Margoninie- wniosek do pobrania poniżej.
Więcej informacji o programie MARGONIŃSKA KARTA SENIORA można uzyskać pod nr telefonu 67 2846-157, 67-2846-200