Szanowni Państwo!

Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi możecie się Państwo spotkać na terenie Miasta Gminy Margonin.
Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy tj. sołectwo/miejscowość.
Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych.
Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere.
Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka, zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY INTERNETOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA GMINY MARGONIN