Miasto i Gmina Margonin przystąpiła do realizacji
Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
Moduł II „Opieka na odległość”

20220704_114430.jpg
20220704_110537.jpg
20220704_110558.jpg
20220704_110645.jpg
20220704_110750.jpg
20220704_114448.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

W ramach Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II „Opieka na odległość” 10 seniorów z Miasta i Gminy Gminy Margonin otrzymało nieodpłatnie „opaskę bezpieczeństwa” na nadgarstek monitorującą stan zdrowia z możliwością połączenia głosowego z centrum operatora pomocy wraz z instrukcją obsługi i kartą SIM.

Program zakłada zapewnienie uczestnikom formy wsparcia, jaką jest opieka na odległość.

Opieka na odległość będzie usługą realizowaną za pomocą opaski bezpieczeństwa na nadgarstek dającej możliwość całodobowego monitorowania stanu zdrowia seniora oraz wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Dzięki opasce senior będzie ciągle pod kontrolą operatora pomocy w centrum alarmowym, który będzie mógł podjąć natychmiastową reakcję na omdlenia, upadki, nieprawidłowe parametry życiowe, oraz alarm w momencie naciśnięcia przycisku SOS.

Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, przyczyni się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów.

Program adresowany jest do seniorów z terenu Miasta i Gminy Margonin w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na realizację Programu ”Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Program będzie trwał do grudnia 2022 r

Uroczystego wręczenia opasek dokonał z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Pan Łukasz Malczewski wraz z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie Panią Agnieszką Nowak na spotkaniu, które odbyło się 4 lipca w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.