Przypominamy, że od 1 kwietnia do 30 września trwa
Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i mieszkań 2021.
Zachęcamy do internetowego 
samospisu na stronie https://nsp2021.spis.gov.pl.

Spis PowszechnyShow Gallery