Margonin laureatem
"Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Bus dla niepełnosprawnych
przekazanie pojazdu dla MGOPS
Previous Next Play Pause
1 2


Organizator konkursu - PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel programu: wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie
Koszt zakupu: 132 538 zł, z tego:
              PFRON - 82 200 zł
              Gmina - 50 338 zł
Kto mógł skorzystać?
W obszarze D (likwidacja barier transportowych) m.in.:
- gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Program jest realizacją „Strategii Rozwoju Kraju 2020” w zakresie: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo.

Uroczyste przekazanie pojazdu dla MGOPS w Margoninie odbyło się w obecności posła Marcina Porzucka, burmistrza Janusza Piechockiego i zastępcy burmistrza Łukasza Malczewskiego.