Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4 /2012

                                                           Zarządzenie Nr 4 /2012

 

                        Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

                                                           z dnia 3 grudnia 2012r.

 

 

            Na podstawie §2 ust.2 pkt.9 tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 4 maja 2011r. zarządzam , co następuje:

 

§1.1 Ustalam dzień 24 grudnia 2012r. ( poniedziałek) – dniem wolnym od pracy , za

        odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2012r. ( sobota).

     2.W  dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku

        Pomocy Społecznej  w Margoninie w godz. od 7:30 do 15:30.

 

§2.  Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników i interesantów poprzez:

1)                 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Margoninie oraz na drzwiach wejściowych do siedziby MGOPS Margonin,

2)                 do wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.

§3  Zobowiązuję pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie do

      zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3 grudnia 2012r
Dokument wytworzony przez: Kierownik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Kaźmierczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2012 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Kaźmierczak
Ilość wyświetleń: 1590
05 grudnia 2012 08:06 Bożena Kaźmierczak - Dodanie dokumentu.