Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4 /2012

Zarządzenie Nr 4 /2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie z dnia 3 grudnia 2012r. Na podstawie §2 ust.2 pkt.9 tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 4 maja 2011r. zarządzam , co następuje: §1.1...