Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uwaga!

Od 1.08.2017 wprowadzono nowy wzór wniosku - prosimy o pobranie wniosków bezpośrednio w MGOPS lub o złożenie wniosku poprzez dedykowane systemy informatyczne wzory nowych wniosków dostępne są na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, będzie można składać w terminach: od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+ od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny W siedzibie Ośrodka ul. Kazimierza Jankowskiego 4...

Komunikaty dla osób pobierających SR, FA, SW

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 26 ust. 3 ust. 4 i ust.4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres...

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby, które w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, świadczenia...

Komunikat - zmiany w SR, SW, FA od 1 sierpnia 2017

UWAGA - ZMIANY OD 1 SIERPNIA 2017 R. Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 1. Konieczność...

Uruchomienie BIP

Uprzejmie Informujemy iż z dniem: 10.04.2012 uruchomiony został: Biuletyn Informacji Publicznej MGOPS w Margoninie