Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
http://mgops.margonin.pl

Działy organizacyjne

Świadczenia Rodzinne
Świadczenia wychowawcze
Stypendia Szkolne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne
Pracownicy Socjalni
Usługi Opiekuńcze
Administracja / pozostałe