Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
http://mgops.margonin.pl

Organizacje współpracujące

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół Interdyscyplinarny