Statut

Wybierz rok

Statut

Uchwała nr XXVII/266/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3308 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie