Dobry start

Wybierz rok

„DOBRY START” - 300 ZŁ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie będzie realizował rządowy program „Dobry start” Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r, świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci...

Program rządowy "Dobry start"

Szczegółowe informacje o programie rządowym "Dobry start", wnioski do pobrania dostępne są na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/ Adres e-mail Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie, z którego wnioskodawcy bedą otrzymywać informacje o złożonych wnioskach w ramach programu rządoweg