Świadczenie wychowawcze 500+

Wybierz rok

Program "Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku w programie „Rodzina 500+” roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze 500+

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “RODZINA 500+” Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poz. 195 W dniu 17.02.2016 r Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice...