Pomoc Materialna dla Uczniów

Wybierz rok

Stypendia i zasiłek szkolny

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm), Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących...