Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Wybierz rok

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2017r. Poz. 220 ), ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2017r. poz. 1257...