Świadczenie rodzicielskie

Wybierz rok

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce ojcu dziecka – 1) w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka 2) śmierci matki dziecka 3) porzucenia dziecka przez matkę opiekunowi faktycznemu...