Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin

Wybierz rok

Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin

Zespół Interdyscyplinarny w Margoninie ul. Powst.Wlkp. 15 64-830 Margonin tel. 67-2847-139 Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ul. Powst.Wlkp.15 64-830 Margonin, tel. 67-2847-139 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin tel. (67)-2846-157,...