Zespół Interdyscyplinarny

Wybierz rok

Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

siedziba: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W MARGONINIE. ul.Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie Komenda Powiatowa Policji Zespół Opieki...