Pomoc społeczna

Wybierz rok

Pomoc społeczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają: osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej; osoby w rodzinie, w których dochód na osobę...