Aktualności

Wybierz rok

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Margonin na lata 2019-2029”

Margonin, 24.10.2019 r. OGŁOSZENIE Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Margonin na lata 2019-2029” Konieczność uchwalenia strategii przez samor

"Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry start 300+"

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia „Dobry start” (300+),

„DOBRY START”- 300 ZŁ DLA UCZNIA

Od 1 lipca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie będzie realizował rządowy program „Dobry start” Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r, świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł. na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500 +” na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.) TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 21 ust. 3 ust. 4 i ust.5, 5a, 5b, 5c Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu...

Komunikat - dot. świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

UWAGA !!! Osoby, które w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia rodzinnego czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego - jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, świadczenia...

Komunikat - świadczenia rodzinne

UWAGA !!! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY Zgodnie z art. 26 ust. 3 ust. 4 i ust.4a Ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy...

Ogłoszenie - świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 2018/2019 można składać od 1 sierpnia 2018 r. (drogą elektroniczną-od dnia 1 lipca 2018 r.) w MGOPS Margonin (ul. Kazimierza Jankowskiego 4). Od 1 sierpnia 2018 r. można również składać wnioski o zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres 2018/2019.

Uwaga!

Od 1.08.2017 wprowadzono nowy wzór wniosku - prosimy o pobranie wniosków bezpośrednio w MGOPS lub o złożenie wniosku poprzez dedykowane systemy informatyczne wzory nowych wniosków dostępne są na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Komunikat dla osób pobierających Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, będzie można składać w terminach: od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+ od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny W siedzibie Ośrodka ul. Kazimierza Jankowskiego 4...