Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
http://mgops.margonin.pl

Stanowiska

Agnieszka Nowak

Kierownik

Kierownik MGOPS Margonin

Alina Sławianowska

Specjalista pracy socjalnej

Izabela Nycek

Pracownik socjalny

Katarzyna Bączkowska

Główny księgowy

Małgorzata Szubert

Radca prawny

Natalia Reinke

Referent ds świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Elwira Kończak

Referent ds administracyjno - kadrowych

Dorota Łochowicz - Koza

Referent ds świadczeń rodzinnych

Grażyna Ilska

Opiekun

Renata Komar

Opiekun

Paweł Kurnik

Kierowca

Natalia Staroń

Pracownik socjalny

Paulina Kończak - Nowaczewska

Asystent Rodziny

Edyta Januchowska

Pracownik socjalny

Kinga Grossmann

Pomoc administracyjna