Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie

Rejestr zmian

18 kwietnia 2012 21:38 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
18 kwietnia 2012 21:38 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
18 kwietnia 2012 21:38 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
18 kwietnia 2012 21:37 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Organizacje współpracujące: Utworzenie jednostki: Zespół Interdyscyplinarny.
18 kwietnia 2012 21:37 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Zespół Interdyscyplinarny: Utworzenie jednostki.
18 kwietnia 2012 21:36 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Usunięcie jednostki: Zespół Interdyscyplinarny.
18 kwietnia 2012 21:36 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Utworzenie jednostki: Zespół Interdyscyplinarny.
18 kwietnia 2012 21:32 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Utworzenie jednostki: Stypendia Szkolne.
18 kwietnia 2012 21:32 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Utworzenie jednostki: Fundusz Alimentacyjny.
18 kwietnia 2012 21:31 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Utworzenie jednostki: Dział Pomocy Społecznej.
18 kwietnia 2012 21:30 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Wydziały: Utworzenie jednostki: Dział Świadczeń Rodzinnych.
18 kwietnia 2012 21:29 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Utworzenie jednostki: Księgowość.
18 kwietnia 2012 21:29 (Bożena Kaźmierczak) Struktura urzędu: Główna Księgowa: Utworzenie jednostki.
18 kwietnia 2012 21:28 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Pracownik Socjalny Izabella.
18 kwietnia 2012 21:28 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Pracownik Socjalny Zdzisława.
18 kwietnia 2012 21:28 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Pracownik Socjalny Alina Sławianowska.
18 kwietnia 2012 21:27 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Dział kadr ..
18 kwietnia 2012 21:27 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: SR OPS Marita Pilarczyk.
18 kwietnia 2012 21:27 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Stypendia Szkolne Natalia Reinke.
18 kwietnia 2012 21:26 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Dział świadczeń rodzinnych Agnieszka.
18 kwietnia 2012 21:26 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Dział świadczeń rodzinnych Agnieszka.
18 kwietnia 2012 21:26 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Fundusz Alimentacyjny Natalia Reinke.
18 kwietnia 2012 21:25 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Agnieszka Dział świadczeń rodzinnych.
18 kwietnia 2012 21:24 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Główna Księgowa Katarzyna Buczkowska.
18 kwietnia 2012 21:23 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:22 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:11 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:11 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie stanowiska: Kierownik Bożena Kaźmierczak.
18 kwietnia 2012 21:10 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:09 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:09 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:09 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
18 kwietnia 2012 21:08 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja danych.
03 kwietnia 2012 14:13 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja lokalizacji na mapie.
03 kwietnia 2012 14:08 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja lokalizacji na mapie.
03 kwietnia 2012 14:07 (Bożena Kaźmierczak) Dane główne: Aktualizacja danych.
Ilość wyświetleń: 6834
Realizacja: IDcom-web.pl