Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mgops.margonin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Nowak , adres e-mail: pomoc@mgops.margonin.pl .

Informacja zwrotna

pomoc@mgops.margonin.pl

Postępowanie odwoławcze

pomoc@mgops.margonin.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

brak

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

tak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

tak

Prawo wstępu z psem asystującym

tak

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

do końca 2021

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Grześkowiak
Ilość wyświetleń: 16
23 września 2020 15:52 (Sławomir Grześkowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 15:51 (Sławomir Grześkowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 15:50 (Sławomir Grześkowiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.